Bảng vinh danh hình bát giác M28

  • NH_00883

Bảng vinh danh hình bát giác M28

Chất liệu: gỗ, mặt in kim loại

Nội dung: in theo yêu cầu khách hàng

Hình thức in ấn :In ăn mòn, In laser, in chuyển nhiệt