Bảng vinh danh hình khiên M27

  • NH_00882

Bảng vinh danh hình khiên M27

Chất liệu: gỗ, mặt in kim loại

Nội dung: in theo yêu cầu khách hàng

Hình thức in ấn :In ăn mòn, In laser, in chuyển nhiệt